16.03.2017

Produkcja i pakowanie

Jak pakować?

Każdy produkt na przykład. żywnościowy czy kosmetyczny musi mieć na opakowaniu ewidentne informacje. Są to te, które istotne są dla klienta, aby wiedział, co kupuje. Wymienienie niektórych z nich jest wymagane przepisami prawnymi, czyli jest konieczne.

Zanim naklejenie etykiety, to uprzednio flow packi, bo najpierw produkt musi znaleźć się w opakowaniu. Maszyny te służą właśnie do automatycznego umieszczania produktów w opakowaniach na nie użytych. Jednak do oznaczania ich służą etykieciarki. Informacje niezbędne to rodzaj produktu, jego skład , a oprócz tego nazwa producenta. To wszystko znajduje się zwykle na niedużej papierowej karteczce, która zostanie umieszczona na produkcie. Zajmuje się tym maszyna etykietująca, bo także ta część pracy jest zazwyczaj zautomatyzowana.

Etykietę należy właściwie zaprojektować, by swoim designem zachęcała do zainteresowania się produktem. Można na niej umieścić jakieś hasło reklamowe, należy zadbać o estetyczną kolorystykę, to dla lepszego sprzedawania się produktu. Jednakże to, co jest konieczne, to czytelność informacji. Jedną z najważniejszych jest jeszcze waga.

Sprawdzeniem, czy jest prawidłowa zajmą się wagi wielogłowicowe albo inne podobne maszyny. Informacje na etykiecie muszą odpowiadać prawdzie, dlatego wagę należy sprawdzić. Co do etykiet, są ważne dwa zagadnienia. Jedno to ich projekt. Drugie, za które odpowiada etykieciarka, to szybkie i sprawne naniesienie ich na każdy produkt. Przy dużej produkcji czynność ta musi odbywać się automatycznie.

Zobacz także: maszyny pakujące pionowe.