09.11.2017

Pomoc prawna

Pomoc radcy prawnego
O prawnikach ludzie mają różne zdania. Niektórzy oceniają ich jako społeczność pozytywnie, inni negatywnie. Warto w dodatku pamiętać, że prawnikowi zawsze zależy na sukcesie klienta.Co prawda zawierana umowa zamówienia jest umową starannego działania, a nie umową rezultatu (wynagrodzenie przysługuje za staranne działanie w określonym celu, a nie osiągnięciu tego celu), jednak pozytywne przeprowadzenie sprawy jest pożądanie ze względu na renomę i przyszłe perspektywy danego prawnika. Wiedząc to, można być spokojnym o swoje interesy, o ile wybrało się stosownego pełnomocnika radcostwa albo adwokatury. Prócz tego- zarówno radcowie prawni jak i adwokaci mają własne własne kodeksy etyczne. Nie oznacza to, że każda kancelaria składa się z ludzi prawych i cnotliwych.

Za złamanie tych zasad grozi natomiast odpowiedzialność dyscyplinarna, więc niewiele kto będzie przedkładał własne doraźne interesy nad zasady etyki zawodowej. Przepisy te stawiają klienta w rewelacyjnej sytuacji. Nie powinno więc przeszkadzać to, że ktoś o środowisku prawniczym ma złe zdanie. Prawnikowi zasadniczo można zaufać. Wszelkie informacje są chronione tajemnicą zawodową, która ma bardzo szerokie wykorzystanie. Uchylić ją można zasadniczo w postępowaniu sądowym. W takim wypadku jednak, samo przesłuchanie prawnika odbywa się z wyłączeniem jawności. Co więcej powinno się tutaj przypomnieć, że takie sytuacje zdarzają się bajecznie rzadko- klienci powinni zatem być spokojni. System prawny bardzo chroni klientów kancelarii prawnych.

Polecam: Kancelaria radcy prawnego Złotów.